VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Zabarvení bodů na mapě zobrazuje průměrné měsíční koncentrace aerosolových částic frakce PM10, které byly měřené na dané lokalitě. Bližší informace o dané lokalitě jsou zobrazeny při najetí na jednotlivé body formou grafů, kde naleznete měřené průměrné denní koncentrace a to i pro zbývající sledované frakce aerosolových částic (PM1 a PM2.5).

Průměrné měsíční koncentrace aerosolových částic PM10

Výborná

Velmi dobrá

Dobrá

Uspokojivá

Špatná

<20 µg∙m-3,

<20-30 µg∙m-3

<30-40 µg∙m-3

<40-50 µg∙m-3

>50 µg∙m-3

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Kontaktní osoba
Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D.
Divize udržitelné dopravy a dopravních staveb

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.